Życie szkoły

Angielski bez tajemnic dla miechowskich gimnazjalistów

19 maja już po raz szesnasty Gimnazjum nr 1 im. Macieja Miechowity w Miechowie gościło uczniów legitymujących się ponadprzeciętną znajomością języka angielskiego z terenu powiatu miechowskiego. 58 uczniów reprezentujących gimnazja z Charsznicy, Dziaduszyc, Gołczy, Książa Wielkiego, Smrokowa oraz trzy miechowskie placówki: „Omega”, ZDZ i oczywiście gospodarzy- Gimnazjum nr 1 stanęło w szranki konkursowe walcząc o miano Mistrza Języka Angielskiego.

Zmagania konkursowe odbywały się w czterech etapach sprawdzających znajomość gramatyki, słownictwa, czytania ze zrozumieniem oraz interpretacji tekstu. Tradycyjnie konkurs odbył się przy współpracy ze szkołą językową „Hajek” a państwo Magda i Jarek Hajkowie przygotowali zadania, które przyszło rozwiązywać uczestnikom. Jak co roku z ramienia Gimnazjum nr 1 konkurs przygotowali i przeprowadzili nauczyciele języka angielskiego Barbara Borucka i Krzysztof Drdzeń, którzy zadbali o stronę organizacyjną konkursu oraz nagrody pozyskane od sponsorów. W bieżącym roku fundatorami nagród byli szkoła językowa „Hajek”, wydawnictwa Oxford University Press i Pearson oraz Rada Rodziców Gimnazjum nr 1. Okazały puchar dla zwycięzcy konkursu został ufundowany i wręczony przez dyrektora Gimnazjum nr 1 panią Zofię Piechowicz.

Zwycięzcą tegorocznej edycji została Katarzyna Michta z gimnazjum w Książu Wielkim przed Weroniką Konieczną z Charsznicy i Jakubem Wodnickim reprezentującym Gimnazjum nr 1, który jest uczniem drugiej klasy o poszerzonym zakresie nauki języka angielskiego. Ponadto wyróżniono kilku innych uczniów, wśród których znaleźli się wszyscy reprezentanci „Miechowity”, potwierdzając tym samym swoją wysoką znajomość języka angielskiego i udowadniając, że istnienie klas o wspomnianym profilu umożliwia uczniom zgłębienie tajników języka obcego i skuteczne wykorzystywanie go w praktyce. Inicjatywa w postaci Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego i ogromne zainteresowanie, którym od wielu lat cieszy się w społeczności lokalnej dowodzi sensowności podejmowania podobnych przedsięwzięć, mających zachęcać młodzież do dodatkowej pracy a jednocześnie nagradzać ich za trud nauki. Pozostaje mieć nadzieję, że podobne działania, jakich wiele, w murach Gimnazjum nr1 podniosą poziom edukacji , wychowując młodych ludzi na prawdziwych i światłych Europejczyków dla których języki obce nie stanowią tajemnicy.

Za rok kolejna edycja na którą organizatorzy już teraz zapraszają wierząc, że tak jak dotychczas stanie się ona okazją do rywalizacji i nagradzania tych , którzy chcą nauczyć się czegoś więcej zgodnie z dewizą Gimnazjum nr 1 , która brzmi „Sapere Aude” czyli odważ się być mądrym.

pan Krzysztof Drdzeń

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Anna Gęsiarz