Życie szkoły

"Archipelag skarbów"

W Gimnazjum nr 1 w Miechowie po raz kolejny realizowany był program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag skarbów”. W programie uczestniczyli wszyscy uczniowie klas drugich, rodzice tych uczniów i nauczyciele. Celem programu jest zachęcenie młodzieży do mądrych wyborów i zdrowego stylu życia w różnych dziedzinach(unikanie alkoholu, narkotyków i dopalaczy, unikanie przemocy, opóźnienie inicjacji seksualnej, unikanie pornografii).

„Archipelag skarbów” prowadziła trzyosobowa grupa specjalistów. Program składał się z dwóch 4-godzinnych mityngów dla młodzieży i spotkania z rodzicami uczniów biorących udział w programie .

W trakcie realizacji programu uczniowie mogli nabyć umiejętności radzenia sobie z własnym wnętrzem, budować pozytywną samoocenę, omawiać sposoby radzenia sobie ze złością i gniewem, z zakochaniem (które jest piękne, ale może być ślepe), z pobudzeniem seksualnym.

Młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła w zadaniach, mających na celu prezentację ich postaw życiowych.

Program profilaktyczny sfinansowany został przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miechowie.

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Dorota Gajos