Życie szkoły

Archipelag skarbów

W dniach 21–22.04.2016r. w Gimnazjum nr 1 w Miechowie po raz kolejny realizowany był projekt profilaktyki zintegrowanej„Archipelag skarbów”.

„Archipelag Skarbów” jest wpisany do Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego prowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Zajęcia z młodzieżą odbywały się w dniach 21.04.2016r. oraz 22.04.2016r. W programie uczestniczyli uczniowie wszystkich klas drugich. Podczas dwudniowych warsztatów trwających po 4 godziny młodzież poszukiwała skarbów, którymi były: głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i marzeń.

Trenerzy zachęcali młodzież do zdrowego stylu życia wolnego od przemocy, narkotyków i alkoholu. Program zachęcał do mądrego podejścia do miłości oraz odpowiedzialności za własną seksualność. Umacniał w młodzieży przekonanie, że z kontaktami seksualnymi warto poczekać. Nowoczesna forma programu pozwoliła uczniom spojrzeć krytycznie na postawy promowane przez kulturę masową. Jednym z ważnych celów programu był przekonanie młodzieży, że zasady, wymagania i ograniczenia nakładane przez rodziców służą dobru i szczęśliwej przyszłości młodych ludzi.

Realizację programu z młodzieżą poprzedziło spotkanie trenera Marcina Mądrego z rodzicami uczniów klas drugich. W dniu 13 kwietnia 2016r., w trakcie spotkania trener zaprezentował zakres celów programu „Archipelag Skarbów”. Omówił wyniki badań przeprowadzonych z młodzieżą w wieku dojrzewania. Komentarz prowadzącego zawierał wiele wskazówek co do sposobów włączania skutecznego przekazu profilaktycznego do codziennej pracy wychowawczej w rodzinie. Szczególny akcent położył na trudności w rozmowie z młodzieżą w wieku dojrzewania, zwłaszcza o miłości i seksualności. Spotkanie z rodzicami miało formę wykładu urozmaiconego prezentacją multimedialną oraz dialogiem z uczestnikami.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w zadaniach mających na celu prezentację ich postaw życiowych. Jednym z zadań był udział w festiwalu twórczości. Uczniowie wykonali prace plastyczne i wiersze. Poniżej przedstawiamy prace plastyczne.

Realizacja projektu była możliwa dzięki Urzędowi Gminy i Miasta w Miechowie, który finansuje program „Archipelag skarbów”.

pani Regina Warska

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Anna Gęsiarz