Życie szkoły

Pamiętamy o Bitwie Miechowskiej

Z okazji 152 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego i Bitwy Miechowskiej odbył się konkurs wiedzy historycznej i konkurs plastyczny zorganizowany przez Urząd Gminy i Miasta w Miechowie. W obu tych konkursach uczestniczyli uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Miechowie. Celem konkursów było uczczenie pamięci bohaterów Powstania Styczniowego i Bitwy Miechowskiej, popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy historycznej oraz realizacja programu wychowania patriotycznego i rozwijanie twórczości artystycznej.

Konkurs przebiegał w 2 etapach – szkolnym i gminnym, w 3 kategoriach: szkoły podstawowe klasy I – III, szkoły podstawowe klasy IV – VI, gimnazja.

Etap szkolny w naszym gimnazjum został przeprowadzony 2 lutego. Do konkursu wiedzy historycznej przystąpiło 28 uczniów z klas I – III. Po sprawdzeniu prac do etapu gminnego zakwalifikowało się 5 osób z najwyższą ilością punktów: Karolina Piekara, Damian Pasiński, Weronika Grzywnowicz, Monika Winiarska i Agata Stokłosa. Na konkurs plastyczny zakwalifikowano prace Ewy Klemensowicz, Wiktorii Grzywnowicz i Jacka Pyci.

Szkolny etap konkursu przygotowała i nadzorowała jego przebieg nauczycielka historii Małgorzata Dziura. Pytania konkursowe na etap szkolny przygotowały nauczycielki historii Małgorzata Dziura i Małgorzata Moskwa oraz sprawdziły prace uczniów.

9 lutego 2015 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie odbyły się eliminacje gminne. Pytania przygotował Pan Włodzimierz Barczyński – znawca historii regionalnej i autor książki „Bitwa Miechowska 17 lutego 1863 roku”. Do konkursu przystąpili uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych z powiatu miechowskiego. Test sprawdzający wiedzę uczniów wyłonił zwycięzców w/w kategoriach.

Pierwsze miejsce w konkursie wiedzy historycznej zdobyła uczennica naszego gimnazjum Karolina Piekara z klasy 3 c, a Ewa Klemensowicz z klasy 3 e – wyróżnienie w konkursie plastycznym.

Czynny udział w pracach gminnej komisji konkursowej brała nauczycielka historii Małgorzata Dziura.

W dniu rocznicy Bitwy Miechowskiej 17 lutego, w czasie uroczystości upamiętniających bohaterów Powstania Styczniowego i Bitwy Miechowskiej, w/w uczennicom wręczono nagrody.

pani Małgorzata Dziura

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Dorota Gajos