Życie szkoły

UCZNIOWIE Z GIMNAZJUM W MIECHOWIE W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY

W dniach 16.02-03.03.2017 r. młodzież z III klas Gimnazjum Nr 1 im Macieja Miechowity w Miechowie, odwiedziła lokalną siedzibę Młodzieżowego Centrum Kariery.

W pierwszej części zajęć, doradca zawodowy – Magdalena Pilawska omówiła ofertę OHP na rzecz młodzieży. Właściwa część warsztatów miała na celu przygotowanie uczniów do podjęcia trafnych decyzji, dotyczących wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Młodzież wspólnie z doradcą omówiła najważniejsze kryteria wyboru zawodu oraz poszczególne rodzaje szkół. Duże zainteresowanie wzbudził test predyspozycji, dzięki któremu uczniowie mogli zdiagnozować swoje zasoby, poznać środowisko pracy, w którym czuliby się najlepiej.

Doradca zawodowy zaprosił młodzież do skorzystania z możliwości konsultacji indywidualnych w Młodzieżowym Centrum Kariery w Miechowie, również do samodzielnych poszukiwań, dotyczących świata zawodów. Warsztaty z gimnazjalistami odbyły się dzięki dobrej współpracy z pedagogiem szkolnym –Panią Jolantą Bogacz.

Magdalena Pilawska

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Anna Gęsiarz