Życie szkoły

„Odindywidualizowany język wyidealizowanej emancypantki” – nasz znany, nieznany język.

W ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, czyli corocznego święta obchodzonego 21 lutego, które zostało ustanowione przez UNESCO, klasa IIa pod opieką wychowawczyni p. Małgorzaty Strzelec podjęła wyzwanie przybliżenia gimnazjalistom języka polskiego.

Klasa zorganizowała konkurs alfabetyczny, którego zwyciężczynią okazała się Estera Maj z klasy III f.

Na ścianach naszych szkolnych korytarzy zawisły różnego rodzaju łamańce językowe, dzięki którym każdy mógł poćwiczyć umiejętność szybkiego czytania trudnych wyrazów, wykonane zostały również plakaty z synonimami do słów: "fajny", ,"masakra". Stworzyliśmy własne konto w dość dobrze znanej młodzieży aplikacji "Snapchat". Nazwa konta (mdjo_2a) znajdowała się na ulotkach, które uczniowie mogli niejednokrotnie zobaczyć na ścianach naszej szkoły.

Gry oraz plakaty zmieniały się wraz z upływem kolejnych dni, a całe wydarzenie trwało przez miesiąc. Przez ten czas każdy mógł choć trochę rozwinąć swoje umiejętności językowe.

pani Regina Warska

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Anna Gęsiarz