Życie szkoły

Talenty gimnazjalistów i nagrody dla zdolnych Miechowitów - Dzień Patrona Szkoły

Dzień Patrona to uroczysta chwila w życiu szkoły. Przez cały rok szkolny uczniowie i nauczyciele wcielają w życie szczytne idee Macieja Karpigi, patrona Gimnazjum Nr 1 w Miechowie. Podczas Święta Gimnazjum nagrodzeni zostali Miechowici, którzy odnoszą sukcesy na polu naukowym, startują w zawodach sportowych, czy rozwijają zdolności artystyczne lub działają jako wolontariusze. Następcy Miechowity w tym dniu zaprezentowali także swoje zdolności i talenty.

Dzień Patrona to ważna chwila w życiu szkoły. Przez cały rok szkolny uczniowie i nauczyciele realizują idee głoszone przez Macieja Karpigę, zwanego też Miechowitą. Wcielają w życie Jego unwersalne idee.

Dewiza Macieja Miechowity: Per aspera ad astra - Przez trudy do gwiazd jest ilustracją Jego drogi życiowej od syna niezamożnego chłopa do rektora Akademii Krakowskiej. Mając za patrona tak wybitną jednostkę, staramy sie go naśladować. Śmiało można powiedzieć, że jesteśmy godnymi Jego naśladowcami.

Uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Miechowie odnoszą sukcesy na polu naukowym, startują w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, rozwijając swoje zdolności artystyczne lub działając w wolonariacie.

Obecny na Uroczystości burmistrz Gminy i Miasta Miechów pan Andrzej Banaśkiewicz, podkreslił, że uczniowie gimnazjum podejmują wiele działań w celu kultywowania idei Macieja Miechowity. Pan Burmistrz podziękował tym uczniom, którzy przyczynili się do uświetnienia i organizacji tegorocznych Dni Miechowa. To dowód, że gimnazjaliści pracują w środowisku lokalnym.

Podczas uroczystości Dnia Patrona ogłoszono kandydatów do Nagrody Uczeń Roku. Jest to nagroda, którą otrzymuje uczeń, który w swoich działaniach naśladuje Macieja Meichowitę i realizuje idee głoszone przez naszego Patrona. W tym roku szkolnym do nagrody Uczeń Roku nominowani byli: Daniel Czerwonka - klasa IIIa
Damian Pasiński - klasa IIIb
Weronika Idzik - klasa IIIc
Ewelina Manterys - klasa IIIc
Michał Kurczych - klasa IIIe
Karolina Piekara - klasa IIIf
Milena Chrzęstek - klasa IIIg

Ogłoszenie, kto zostanie Uczniem Roku nastąpi w dniu zakończenia roku szkolnego.

Podczas Uroczystości Patrona Szkoły pani dyrektor Zofia Piechowicz wręczyła nagrody w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, konkursie "Rossnet", konkursie fizycznym "Uczę się dla swoich marzeń" oraz konkursie plastycznym "Maciej Miechowita".

Podczas Dnia Patrona gimnazjaliści zaprezentowali swoje umiejętności w szkolnej edycji MAM TALENT. Dla obecnych zaśpiewali: duet Karolina i Eryk, Patryk Zielonka, zatańczył zespół Not Only Dance. Karol Krzykawski, Dominik Boczek i Szymon Kwit układali kostkę rubika. Był też pokaz pierwszej pomocy, który zaprezentowali Adrian Grzegórzko, Łukasz Gawlikowski i Radosłąw Kolbiarz.

W uroczystości uczestniczyli uczniowie ubrani w stroje Macieja Miechowity. Stroje te zostały zakupione w ramach realizacji projektu pn. "Zakup strojów z epoki Macieja Miechowity, promujących postać wybitnego miechowianina". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013.


Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Dorota Gajos