Życie szkoły

Znamy wyniki z egzaminu gimnazjalnego – Gimnazjum nr 1 w Miechowie w czołówce szkół Małopolski

Uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 1 w Miechowie są zadowoleni z wyników egzaminu gimnazjalnego. We wszystkich przedmiotach uczniowie uzyskali co najmniej 5 punktów procentowych więcej niż średnia krajowa. Daje to także bardzo wysoką pozycję w powiecie i stawia na równi z innymi szkołami w gminie.

Gimnazjaliści są najlepsi z języka angielskiego, tu nastąpił progres o 2 staniny w stosunku do ubiegłego roku. Uczniowie napisali egzamin na 74,7 procent, kraj – 67 procent, Małopolska – 67,8. Uczniowie miechowskiego gimnazjum zapracowali na wysoką pozycję Małopolski w kraju. Po raz pierwszy do egzaminu przystąpili uczniowie klas językowych, a ich wyniki są potwierdzeniem realizowania właściwego kierunku edukacji językowej w szkole.

Uczniowie uzyskali lepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego niż w ubiegłych latach także z przedmiotów ścisłych. Z matematyki gimnazjaliści zdobyli 53,2 procent, kraj - 48 procent, Małopolska – 51,4 procent; z przedmiotów przyrodniczych gimnazjum– 55,1 procent, kraj – 50 procent, Małopolska – 52,1 procent. Szkoła stwarza możliwość rozwijania zainteresowań uczniów w kierunku przedmiotów ścisłych. Od dwóch lat funkcjonują klasy realizujące dodatkowe zajęcia z matematyki, fizyki, dzięki czemu uczniowie rozwijają kompetencje ścisłe.

W części humanistycznej uczniowie Gimnazjum nr 1 mają wyniki powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej. Z języka polskiego uczniowie uzyskali 65,8 procent, kraj – 62, Małopolska – 63,4 procent; z części humanistycznej, zakres - historia i wiedza o społeczeństwie Miechowici otrzymali 69,2 procent, kraj 64, Małopolska – 66,4. Te wyniki znajdują też odzwierciedlenie w sukcesach uczniów w konkursach językowych, literackich, historycznych.

Mimo dużego sukcesu w egzaminach gimnazjalnych szkoła nie zaprzestaje poszerzać oferty edukacyjnej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców. W najbliższym roku realizowany będzie projekt – Klasa ECDL, który pozwoli gimnazjalistom na zdobycie zaawansowanych umiejętności IT. Od następnego roku szkolnego chętni gimnazjaliści będą mogli uczestniczyć także w zajęciach dodatkowych z języka francuskiego.

Oprócz świetnych wyników egzaminu gimnazjalnego potwierdzeniem wysokiego poziomu nauczania są sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych i sportowych na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim.

Gimnazjum nr 1 w Miechowie jest dobrą szkołą, która rozwija umiejętności, pozwala na zdobycie rozległej wiedzy, dzięki czemu absolwenci są przygotowani do wykorzystania swojego potencjału edukacyjnego w następnym etapie nauki.

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Dorota Gajos