Życie szkoły

Jestem stąd, a ty skąd?

Nasze Gimnazjum bierze udział w programie Szkoła Równego Traktowania organizowanym przez Fundację Bronisława Geremka z Warszawy, z którą nawiązaliśmy współpracę.

Częścią programu jest projekt „Jestem stąd, a ty skąd?”, który ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji oraz budowanie społeczeństwa tolerancyjnego i bardziej otwartego. Różnego typu działania w ramach projektu miały, między innymi, uwrażliwić uczniów na zagadnienie niepełnosprawności oraz przemocy fizycznej i psychicznej, przełamać pokutujące wciąż stereotypy dotyczące mieszkańców wsi, a także ukazać różnorodność świata – odmienność kultur, wyznań, stylów życia i codziennych problemów.

Form realizacji projektu było wiele: spotkania z podróżnikami Markiem Tomalikiem oraz Pawłem Kowalczykiem, gazetka ścienna, plakaty i przedstawienie poświęcone tolerancji, nagranie filmiku na temat mieszkania na wsi i prezentacje multimedialne. Udział uczniów z różnych klas w tych przedsięwzięciach zaowocował czymś jeszcze – była to okazja do lepszego poznania się i zintegrowania, nawiązania nowych znajomości i uczenia się współpracy w grupie.

Z wielkim rozmachem przygotowano spotkanie podsumowujące projekt „Jestem stąd, a ty skąd”. Udział w nim wzięli zaproszeni profesorowie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie panowie Roman Soja i Roman Malarz, Burmistrz G i M Miechów pan Andrzej Banaśkiewicz oraz Dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji pan Krzysztof Piwowarczyk. Organizatorom spotkania towarzyszyły obie panie Dyrektor Gimnazjum nr 1 Zofia Piechowicz oraz Małgorzata Kałwa.

Uczestnicy udali się najpierw na spacer po mieście, zwiedzili Bazylikę Grobu Bożego oraz Dworek „Zacisze”, a po powrocie do szkoły obejrzeli liczne filmy i prezentacje multimedialne. Jako pierwszy- nakręcony przez absolwentki Gimnazjum filmik, który dotyczył zmian, jakie dokonywały się w naszym mieście na przestrzeni minionych lat. Inne filmy poruszały problemy odległych rejonów świata. Prezentacje poświęcone były krajom południowej Europy jak i dalekim krajom Azji. Dwie kolejne prezentacje dotyczyły żywo dyskutowanych obecnie zagadnień – relacji między chrześcijaństwem i islamem oraz wielkich migracji. Podczas pokazu zorganizowano poczęstunek, na który składały się potrawy z różnych stron świata, nie wyłączając naszych regionalnych specjałów. Przygotowali je samodzielnie uczestnicy projektu. Odbył się też konkurs wiedzy o świecie. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy zatańczyli popularną w naszej szkole „Belgijkę”.

Namacalnym efektem projektu było wspólne opracowanie kodeksu równego traktowania, który został rozpowszechniony wśród uczniów w formie ulotek. Uczniowie zaangażowani w przedsięwzięcie zapewne poszerzyli swoją wiedzę o świecie i uświadomili sobie, że inny wcale nie znaczy gorszy, a dzięki różnorodności świat jest piękny i ciekawy.

Koordynatorką projektu była pani Urszula Stańczyk, a w jego realizację zaangażowane były także panie Ewelina Faracik oraz Danuta Dudzik – Pycia.

pani Małgorzata Moskwa

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Anna Gęsiarz