Życie szkoły

KONKURS - Język Niemiecki

Dnia 6 czerwca, odbył się w Gimnazjum nr.1 w Miechowie, etap międzyszkolny Konkursu Języka Niemieckiego. Była to już 16 edycja konkursu. Organizacją konkursu zajmuje się pani Monika Czapnik. Konkurs składał się z części gramatycznej, oraz rozumienia tekstu pisanego. W konkursie uczestniczyli uczniowie naszego gimnazjum, gimnazjum OMEGA, gimnazjum ZDZ oraz gimnazjum w Prandocinie. Do finału przeszli: Aleksandra Syguła (Gimnazjum Nr 1 w Miechowie), Izabela Skwara( Gimnazjum w Prandocinie), Maciej Mazurek(Gimnazjum w Prandocinie) oraz Oliwia Oleksy, Michał Górzyński, Piotr Włodarczyk z OMEGI. Finaliści przystąpili do egzaminu ustnego sprawdzającego ich biegłość w wypowiadaniu się na tematy z życia codziennego.

Zwycięzcą konkursu został uczeń Michał Górzyński z OMEGI. Drugie miejsce zajął Piotr Włodarczyk również z OMEGI, natomiast trzecie uczennica naszego gimnazjum Aleksandra Syguła z III A. Uczniowie otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

pan Mateusz Sieradzki

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Anna Gęsiarz