Życie szkoły

Angliści są wśród nas

29 maja odbyła się XVI edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów. Rywalizacja zgromadziła w tym roku 48 gimnazjalistów wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach szkolnych. Konkurs ten jest organiowany przez Gimnazjum Nr 1 w Miechowie przy współpracy ze szkołą języków obcych pana Jarosława Hajka. Nagrodzonych zostało 10 osób, z czego 5 gimnazjalistów wzięło udział w ścisłym finale. I miejsce zdobyła Gabriela Matuszewska, II - Weronika Curyło, III - Monika Jakubek, IV - Emilia Gawron, a V - Mateusz Machejek.

Mury „Miechowity” odwiedzili młodzi angliści z Gołczy, Charsznicy, Racławic oraz miechowskich gimnazjów ZDZ , „Omega” oraz oczywiście Gimnazjum nr 1 im. Macieja Miechowity.

Od kilku już lat nauczyciele języka angielskiego Barbara Borucka i Krzysztof Drdzeń organizują konkurs przy współpracy ze szkołą językową Jarosława Hajka. Dzięki kooperacji obydwu stron konkurs w sposób obiektywny pozwala sprawdzić uczniom swoje umiejętności językowe i zmierzyć się z rówieśnikami, porównując swoją wiedzę i kompetencje językowe.

Dodatkowo zachętą dla najlepszych stanowią cenne nagrody, które hojnie ofiarują sponsorzy imprezy. W bieżącym roku były nimi wydawnictwa Pearson, Oxford University Press, Rada Rodziców Gimnazjum nr 1 w Miechowie oraz przede wszystkim Szkoła Języków Obcych „Hajek”. Okazały puchar dla zwycięzcy, jak co roku, ufundowany został przez Dyrekcję Gimnazjum nr 1 im. Macieja Miechowity.

Pierwszą część rywalizacji stanowiły testy sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki, ten etap wyłonił 22 półfinalistów, wśród których znalazło się aż 9 przedstawicieli gospodarzy. Wspomniani uczniowie sprawdzili się w umiejętności rozumienia tekstu czytanego, a następnie po zsumowaniu 3 części wyłoniono pięciu finalistów, których czekała ciężka próba w postaci egzaminu ustnego przed 4-osobową komisją pod przewodnictwem Jarosława Hajka.

Każdy z finalistów miał okazję wypowiedzieć się na przygotowany przez jury temat a następnie odpowiedzieć na szereg pytań, broniąc swojego punktu widzenia lub argumentując własne zdanie.

Zwycięzcy opuszczali gościnne progi „Miechowity” obdarowani cennymi nagrodami z uśmiechem na twarzy. Za rok kolejna próba i nowe wyzwanie, niektórzy z uczestników z pewnością wrócą i powalczą o puchar i miano mistrza języka angielskiego. Tylko trochę szkoda, że najlepsza piątka 15 edycji nie weźmie udziału w kolejnej, bowiem tegoroczni finaliści w komplecie są uczniami klasy trzeciej.

pan Krzysztof Drdzeń


Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Dorota Gajos