Życie szkoły

Międzyszkolnym Konkursie Pięknego Czytania w Językach Obcych w ZSO w Słomnikach.

27 stycznia 2017 roku w piątek przed feriami 5 uczniów z Gimnazjum nr 1 w Miechowie - Przemysław Drdzeń z klasy 1 B, Angelika Micuła z klasy 3 A, Weronika Jarno z klasy 3 A, Kamila Krzykawska z klasy 3 A, Paweł Pycia z klasy 3 B uczestniczyło w Międzyszkolnym Konkursie Pięknego Czytania w Językach Obcych w ZSO w Słomnikach.

Konkurs miał na celu rozwijanie interpretacji tekstów w wybranym języku obcym, rozwijanie kompetencji językowych, zainteresowanie młodzieży literaturą i poezją obcojęzyczną oraz integracja międzyszkolna. Uczniowie oceniani byli za poprawne przeczytanie wybranego przez siebie fragmentu, akcent, wymowę, intonację, interpretację tekstu i za ogólny wyraz artystyczny. Całość przebiegała w przemiłej, gościnnej atmosferze i uroczo udekorowanej na tą okazję Sali.

Spośród naszych uczniów, Kamila Krzykawska z klasy 3 A zajęła drugie miejsce w kategorii czytania fragmentu książki pt: „ Harry Potter” oraz Paweł Pycia z klasy 3 B piąte miejsce na pięć przyznanych w tej samej kategorii. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.

Gratulujemy!

Pani Elżbieta Krawczyk

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Anna Gęsiarz