Życie szkoły

Ścisła czołówka Gimnazjum nr 1

W marcu zakończyły się wojewódzkie trzyetapowe konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów. Trzy uczennice z klasy III b rozwijającej zainteresowania z przedmiotów ścisłych zostały finalistkami dwóch konkursów : dwie - Wiktoria Bugaj i Julia Skrobisz - z biologii oraz Weronika Jeżów – z fizyki. Tematem przewodnim konkursu z biologii wymaganym w zakresie rozszerzonym była budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka, a także zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Do obowiązującej literatury, oprócz szkolnych podręczników do biologii, należał m.in. „Mały atlas anatomiczny” oraz publikacje Wydawnictwa Lekarskiego PZWL, z których korzystają studenci medycyny. Z kolei na konkursie z fizyki na każdym etapie wymagano innych zagadnień w rozszerzonym zakresie. W sumie obowiązywało 11 pozycji bibliograficznych oprócz podręczników gimnazjalnych do fizyki, w tym pisma dla nauczycieli i studentów wydane przez Instytut Fizyki UJ. Tak więc uczennice musiały wykazać się szczegółową wiedzą nie tylko na szkolnym, ale i uniwersyteckim poziomie. Trudno się dziwić, że oceniły wymagania jako bardzo wysokie. Wiktoria i Julia spośród 753 uczestników II etapu – rejonowego znalazły się w gronie 169 uczniów, którzy dostali się do III etapu – wojewódzkiego. Wiktoria uzyskała tam wynik 95 %, a Julia – 88%, co uplasowało je w ścisłej czołówce finalistów. Jednak stopień uszczegółowienia i podchwytliwości zadań na ostatnim etapie bywa taki, że o dostaniu się do grona 20 laureatów z całego województwa decyduje czasem łut szczęścia. Z kolei Weronika przyznała, że stres utrudnił jej pełną koncentrację na etapie wojewódzkim, ale tytuł finalistki to i tak wielkie osiągnięcie. Warto dodać, że wzięła ona także udział w konkursie z matematyki oraz języka polskiego i z obu tych przedmiotów dostała się do etapu rejonowego.

Szkolne sukcesy są zasługą nie tylko uczniów, ale i nauczycieli – opiekunów. Do konkursu z biologii przygotował uczennice pan Mateusz Sobecki, a do konkursu z fizyki – pani Joanna Dróżdż.

W przyszłości wszystkie trzy finalistki zamierzają studiować medycynę, więc jest bardzo prawdopodobne, że kiedyś u Wiktorii, Julii i Weroniki będziemy się leczyć. Póki co gratulujemy im sukcesu i życzymy powodzenia na dalszych etapach edukacji. Gratulujemy również opiekunom.

pani Małgorzata Moskwa

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Anna Gęsiarz