Życie szkoły

Patroni naszych ulic - lekcja biblioteczna dla młodziezy gimnazjalnej

W ramach ogólnopolskiej akcji „Tydzień Bibliotek” w dniu 14 i 19 maja br. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Miechowie uczniowie pierwszych klas Gimnazjum im. Macieja Miechowity wraz z opiekunkami Dorotą Gajos i Małgorzatą Strzelec uczestniczyli w lekcji bibliotecznej na temat „Patroni naszych ulic”.

Celem lekcji było zaprezentowanie sylwetek patronów i wskazanie wybranych ulic na planie miasta.

Pokrótce omówiono proces wytyczania ulic w Miechowie, zaprezentowano jak na przestrzeni lat zmieniały się nazwy ulic i zwrócono uwagę na przyczyny tego zjawiska.

Omówiono kategorie, według których można pogrupować nazwy występujące w Miechowie i pokrótce zaprezentowano sylwetki patronów, zwracając uwagę na tych, którzy w szczególny sposób związani są z Miechowem.

Uczniowie zapoznali się z treścią uchwały RM w Miechowie, nadającej nazwę „Plac Romana Breitenwalda” - jako przykład aktu prawnego na mocy, którego w Polsce nadaje się lub zmienia nazwy ulic oraz zobaczyli miechowskie karty meldunkowe z czasów przedwojennych i wojennych z nazwami ulic, które współcześnie już nie występują.

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Dorota Gajos