Życie szkoły

Gimnazjum nr 1 im. Macieja Miechowity Szkołą Promującą Bezpieczeństwo

Gimnazjum nr 1 im. Macieja Miechowity do realizacji projektu Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa przystąpiło w 2006 roku. Po trzech latach realizacji projektu szkoła została poddana kontroli przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Efektem kontroli było przyznanie Gimnazjum nr 1 w Miechowie certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”
W dniu 06.10.2009r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"..

W dniu 06.10.2009r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo". W obecności V-ce Kurator Małopolskiego Kuratorium Oświaty Pani Agaty Szuty, reprezentanta Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przedstawicieli władz wojewódzkich, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji mł. insp. Andrzej Rokita przekazał na ręce Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Miechowie Certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. Certyfikat został przyznany na okres dwóch lat.

Doradca zawodowy zaprosił młodzież do skorzystania z możliwości konsultacji indywidualnych w Młodzieżowym Centrum Kariery w Miechowie, również do samodzielnych poszukiwań, dotyczących świata zawodów. Warsztaty z gimnazjalistami odbyły się dzięki dobrej współpracy z pedagogiem szkolnym –Panią Jolantą Bogacz.

12 maja 2011r. szkoła ponownie została poddana kontroli przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, efektem jej było ponowne przyznanie certyfikatu na okres pięciu lat, tj. do roku 2016. Po tym okresie zespół certyfikujący na wniosek szkoły dokonał kolejnego audytu i pozytywnie ocenił starania szkoły podejmowane w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Tym samym szkoła, jako pierwsza w naszym powiecie, uzyskała tytuł Lidera Projektu Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa.

Podczas sesji Rady Gminy i Miasta Miechów 28.03.2017 r., I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Miechowie mł. insp. Wojciech Domagała wręczył uroczyście uzyskany certyfikat Pani Zofii Piechowicz – Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Miechowie.

Partnerami szkoły w realizacji tego projektu były miechowskie instytucje działające na rzecz dzieci i młodzieży: Komenda Powiatowa Policji w Miechowie, Sąd Rejonowy w Miechowie – Wydział ds. Rodzinnych i Nieletnich, Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, Staż Miejska, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Miechowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie, Państwowa Straż Pożarna w Miechowie.

Pani Jolanta Bogacz

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Anna Gęsiarz