Życie szkoły

GIMNAZJALIŚCI Z MIECHOWA W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY

W dniach 3–12.02.2016 r. młodzież z klas trzecich Gimnazjum nr 1 w Miechowie uczestniczyła w warsztatach zawodoznawczych „Zaplanuj swoją karierę”, które odbyły się w Młodzieżowym Centrum Kariery w Miechowie.

Podczas zajęć młodzież zapoznała się z ofertą Młodzieżowego Centrum Kariery, zadaniami doradcy zawodowego i możliwościami wsparcia w planowaniu kariery. Uczniowie wykonali test predyspozycji i skonfrontowali jego wyniki ze swoimi planami zawodowymi. Młodzież wspólnie zastanawiała się nad kryteriami wyboru zawodu, a Magdalena Pilawska – doradca zawodowy z miechowskiego MCK, omówiła ścieżki edukacyjno-zawodowe i system kształcenia w Polsce. Doradca zawodowy zachęcał również uczestników do udziału w kolejnej edycji Targów Edukacyjnych – „Festiwal Zawodów w Małopolsce”. Coroczne spotkania gimnazjalistów są efektem dobrej współpracy Młodzieżowego Centrum Kariery w Miechowie z Gimnazjum nr 1 w Miechowie.Tekst – Magdalena Pilawska

Zdjęcia – Magdalena Pilawska, Barbara Cichoń

(Fot. 1. Magdalena Pilawska – doradca zawodowy omawia kryteria wyboru zawodu)
(Fot. 2. Młodzież z Gimnazjum nr 1 w Miechowie podczas warsztatów z doradcą zawodowym)

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Anna Gęsiarz