Życie szkoły

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

Dnia 30 listopada 2015 r. odbyły się w naszym Gimnazjum wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Miechowa. Do najważniejszych celów Rady należy kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich oraz organizowanie aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym. Najważniejsze zadania Rady to:
przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów samorządowych,
występowanie z własnymi wnioskami,
projektami i uchwałami dotyczącymi młodzieży,
inicjowanie i promowanie różnego typu działań ważnych dla młodych mieszkańców gminy Miechów.

Wybory w naszej szkole cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zgłosiło się 14 kandydatów, z których częśćprowadziła ożywioną kampanię. Najbardziej aktywne były dziewczyny. Niektóre z nich przygotowały samodzielnie plakaty i rozwiesiły je w różnych miejscach szkoły, rozdawały ulotki promujące własną kandydaturę, a nawet rozdawały cukierki.

Do Rady dostało się 5 uczennic, a wśród nich te najbardziej aktywne przed wyborami. Największą liczbę głosów uzyskała Julia Motyka z klasy I a, a oprócz niej w skład Rady weszły: Emilia Dudek z kl. I b, Kinga Longa z kl. II b, Julia Makulska z kl. III a oraz Oliwia Pieronek z kl. II a.

W skład komisji wyborczej wchodzili uczniowie: EwaGrzywnowicz – przewodnicząca samorządu uczniowskiego, jej zastępca Dawid Kusarek oraz Oliwia Durman i Klaudia Sepielak. Nauczycieli w komisji reprezentowała p. Ewelina Faracik, a całość koordynowała opiekunka samorządu uczniowskiego p. Dorota Małodobry.

Dnia 8 grudnia odbyła siępierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta z udziałem naszych kandydatek. Życzymy im owocnego działania na rzecz miechowskiej młodzieży.

pani Małgorzata Moskwa


Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Anna Gęsiarz