Monografia szkoły

Nasza szkoła powstała w 1999 r. W pierwszym roku działalności zajęcia dydaktyczne odbywały się w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Konopnickiej 9. Zajęcia wychowania fizycznego odbywały się w tym samym budynku (sala gimnastyczna była wynajmowana od Szkoły Podstawowej Nr 1). W roku szkolnym 2000/2001 przez 2 miesiące zajęcia odbywały się w dwóch budynkach: przy ul. Konopnickiej 9 oraz w klasach Szkoły Podstawowej Nr 2 na os. Sikorskiego. Taki system pracy spowodował konieczność nauki dwuzmianowej.

Od 4 listopada 2000 r. gimnazjum otrzymało własny nowo wybudowany dwupiętrowy budynek w kompleksie szkolnym na os. Sikorskiego , w którym było 8 sal lekcyjnych. W następnym roku działalności (2001/2002) szkoła zyskuje więcej pomieszczeń dydaktycznych (pracownie: językowa, geograficzna, fizyczna, biologiczna, historyczna, druga pracowania komputerowa, świetlica szkolna oraz biblioteka). W drugim semestrze gimnazjum użytkuje część łącznika między pawilonami (tam odbywają się zajęcia wychowania fizycznego). W 2002 r. zostały zakończone prace inwestycyjne przy budowie hali sportowej wraz z pełnym zapleczem socjalnym, w którym zaadaptowane zostały również dodatkowe 2 sale na zajęcia dydaktyczne. W tym budynku zastosowano nowoczesną technologię grzewczą - pompy ciepła.

Oficjalne otwarcie hali sportowej odbyło się 6 września 2002 r., a dokonał go m.in. kurator małopolski Jerzy Lackowski. Fakt ten był połączony z uroczystością wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego 2002/2003. Wstęgę przecięli przedstawiciele władz wszystkich szczebli i dyrektor szkoły Andrzej Gugała.

Nadanie imienia szkole

Najważniejszym wydarzeniem dla naszego gimnazjum była uroczystość nadania imienia szkole Macieja Miechowity, która odbyła się 15 czerwca 2002 roku.

Święto to rozpoczęło się od poświęcenia sztandaru podczas mszy św. Barwny korowód nauczycieli, uczniów i rodziców przeszedł ulicami Miechowa do szkoły, gdzie miało miejsce odsłonięcie pomnika patrona i przekazanie sztandaru szkole. Gośćmi uroczystości byli rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Franciszek Ziejka oraz wicekurator małopolski Marek Micho. Od roku szkolnego 2002/2003 szkoła funkcjonuje już w pełnej bazie lokalowej. Co roku zmienia się wyposażenie placówki i szkoła pozyskuje coraz więcej nowych sprzętów multimedialnych.

Działalność uczniowska

Uczniowie naszej szkoły, działając w różnych organizacjach, realizują szczytne hasło: per aspera ad astra - przez trudy do gwiazd.

Gimnazjaliści chętnie rozwijają zainteresowania, uczestnicząc w różnych zajęciach dodatkowych. W szkole działają koła: informatyczne, sportowe, teatralne, języków obcych i PTTK. Uczniowski Klub Sportowy dba o nasz rozwój, dlatego organizowane są dodatkowe zajęcia sportowe dla dziewcząt i chłopców: treningi lekkoatletyczne, piłka halowa, tenis stołowy, badminton.

Dla osób chcących wykazać się swoimi zdolnościami aktorskimi - można wypróbować sił w teatrzyku Yrbodołam . Przyszli dziennikarze redagują internetową gazetkę szkolną, piszą o swoich zainteresowaniach, przeprowadzają wywiady z znanymi i nieznanymi i opisują życie szkolne. Utalentowanych muzycznie uczniów zapraszamy na zajęcia chóru szkolnego.

Dla organizatorów życia szkolnego nie zabraknie miejsca w Samorządzie Uczniowskim , który każdego roku organizuje rocznice, święta, imprezy okolicznościowe, a nawet… dzień wagarowicza. Na terenie szkoły prowadzimy różne zbiórki, pomagając tym samym uczniom i kolegom biedniejszym. Akcja Pomóż chorym dzieciom, aby świat był kolorowy dla nich polega na zebraniu niepotrzebnych w domu zabawek i przekazaniu ich dzieciom przebywającym w szpitalu miechowskim. Co roku uczniowie naszej szkoły występują z koncertami dla ludzi chorych w szpitalu i hospicjum.

W tamtym roku nasza szkoła włączyła się w akcję "Szlachetna Paczka", której celem jest pomoc ludziom najuboższym. Uczniowie chętnie zdobyli fundusze i potrzebny sprzęt, aby pomóc potrzebującemu miechowianinowi. Ta akcja rozrasta się i już dziś można się do niej przyłączyć. Koledzy działający w PCK przygotowują kartki i stroiki świąteczne dla podopiecznych Caritasu. W naszej szkole nie tylko zdobywamy wiedzę, ale i uczymy się, jak być pełnymi ludźmi, bo przecież wiadomo, że "trzeba od siebie samego wiele wymagać".

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Dorota Gajos