PATRON SZKOŁY

Maciej Miechowita , właściwie Maciej Karpiga, urodził się w Miechowie w 1457r. w rodzinie mieszczańskiej. Ukończył szkołę parafialną w Miechowie, a następnie studiował na Akademii Krakowskiej , gdzie w 1479r. uzyskał tytuł magistra. Kontynuował studia we Włoszech , prawdopodobnie w Bolonii i Padwie, a po ich ukończeniu otrzymał tytuł doktora medycyny. Po powrocie do Krakowa rozpoczął praktykę lekarską, która przyniosła mu szybko spory majątek, ponieważ leczyli się u niego liczni dworzanie, magnaci i bogaci mieszczanie. Jednak Maciej pozostawił po sobie przede wszystkim pamięć wielkiego lekarza - społecznika , gdyż leczył bezpłatnie, a nawet wspierał materialnie ubogich studentów i krakowskich nędzarzy, których sam wyszukiwał w miejskich zaułkach.

Maciej Miechowita łączył działalność lekarza – praktyka z działalnością pisarską i dydaktyczną na Akademii Krakowskiej. Jest on autorem pierwszej w Polsce drukowanej pracy o tematyce medycznej oraz pierwszego popularnego poradnika z zakresu higieny i lecznictwa. Był też doskonałym administratorem i reformatorem Akademii Krakowskiej , w której ośmiokrotnie pełnił funkcję rektora .

Jednak wszechstronność zainteresowań Macieja sprawiła, że największą sławę uzyskał jako autor dzieł o tematyce historycznej i geograficznej. „Traktat o dwóch Sarmacjach” to pierwsze dzieło naukowe opisujące geografię i etnografię Europy Wschodniej. Było wielokrotnie wznawiane i tłumaczone na kilka języków. To właśnie Maciej Miechowita w tym dziele jako pierwszy użył określenia „Europa”, odróżniając ją od Azji. Był on również autorem pierwszej drukowanej historii Polski „Chronica Polonorum”.

Oprócz tego zasłynął jako wielki dobroczyńca – fundator szkół parafialnych, kaplic, kościołów, szpitali i innych obiektów naukowych, kulturalnych oraz religijnych służących społeczeństwu. Na te cele, a także na różne akty miłosierdzia przekazał większość swego znacznego majątku.

Maciej Miechowita zmarł 8 września 1523r., a jego pogrzeb zgromadził tłumy krakowian. W dowód zasług pochowano go w kaplicy Szafrańców na Wawelu.

Od 15 czerwca 2002 roku Maciej Miechowita jest patronem Gimnazjum nr 1 w Miechowie.

Uroczystości

  • Oficjalne otwarcie budynku gimnazjum na os. Sikorskiego - 4 listopada 2000r.
  • Wojewódzka inauguracja roku szkolnego - 7 września 2002r.
  • Sesja naukowa poświęcona patronowi gimnazjum Maciejowi Miechowicie - 10 czerwca 2002r.
  • Uroczystość nadania imienia szkole Macieja Miechowity - 15 czerwca 2002r.


Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Dorota Gajos