Życie szkoły

Pierwsza pomoc

11 lutego 2015r. w Gimnazjum Nr 1 w Miechowie odbył się pokaz ratownictwa medycznego dla uczniów wszystkich klas trzecich w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Praktyczne zasady udzielania pierwszej pomocy prezentowali strażacy PSP w Miechowie: kpt. Sławomir Glaba i Wojciech Włodarski – ratownik medyczny oraz uczniowie: Radosław Kolbiarz, Łukasz Gawlikowski i Adrian Grzegórzko – członkowie OSP w Miechowie. Pokaz i pogadanka strażaków to element ścisłej współpracy Gimnazjum Nr 1 z PSP w Miechowie.

Na początku spotkania uczniowie wysłuchali wykładu na temat tego, jak istotne są pierwsze chwile w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia oraz jak należy się w takiej sytuacji zachować. Gimnazjaliści przeszli też krótki kurs profesjonalnego wzywania pomocy oraz rzetelnego przekazywania informacji dotyczących nieszczęśliwego zdarzenia. Zapoznali się również ze sprzętem ratownictwa medycznego stosowanym przez strażaków.

Najważniejszym elementem pokazu było prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej z wykorzystaniem fantomów treningowych osoby dorosłej, dziecka i noworodka oraz pokaz użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Strażacy zwrócili uwagę na fakt, że to właśnie „wczesne podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zdarzenia może podwoić lub nawet potroić szanse przeżycia”, a od pierwszej pomocy udzielonej natychmiast przez świadków zdarzenia zależy przeżycie poszkodowanych i dalsze rokowanie w leczeniu.

To te pierwsze chwile często decydują o późniejszym stanie poszkodowanego, gdyż już po 4-5 minutach z powodu braku tlenu następują nieodwracalne zmiany w mózgu, a czas dojazdu zespołów ratownictwa na miejsce zdarzenia to średnio 15-20 min.

W Polsce zatrzymaniu krążenia ulega 1000 osób.Przeżywalność tego stanu zagrożenia życia wynosi zaledwie 10%, gdy w innych krajach sięga nawet 75% ! Wstrząsającą informacją jest fakt, iż PONAD 500 OSÓB tygodniowo w POLSCE UMIERA tylko dlatego, że nie potrafimy udzielać pierwszej pomocy!

Na koniec spotkania pod czujnym okiem specjalistów, każdy z uczniów mógł wykorzystać zdobyte informacje podczas ćwiczeń z użyciem fantomów oraz specjalistycznego sprzętu medycznego po to, aby w razie potrzeby mógł samodzielnie udzielić osobie poszkodowanej pierwszej pomocy a nawet może uratować komuś życie.

pani Marta Szarek

Oto fotorelacja z tego wydarzenia.

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Dorota Gajos