Życie szkoły

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH – spotkania uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 1 w Miechowie z funkcjonariuszem policji.

W okresie październik-listopad 2016r. odbyły się spotkania funkcjonariusza policji aspiranta sztabowego Marcina Jamrożego z uczniami klas pierwszych Gimnazjum nr 1 w Miechowie. Spotkania te odbywały się w ramach projektu SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO. Tematem spotkań była odpowiedzialność prawna nieletnich. Poruszono kwestie dotyczące odpowiedzialności uczniów za zachowanie świadczące o demoralizacji oraz stanowiące czyn karalny. Młodzież dowiedziała się o możliwych konsekwencjach zachowania niezgodnego z przyjętymi normami, za które odpowiedzialni są sami, mimo że często w ich przekonaniu odpowiedzialność ponoszą rodzice. Uczniowie zostali zapoznani ze środkami wychowawczymi, które może zastosować wobec nich sędzia ds. rodzinnych i nieletnich.

Aspirant sztabowy w swojej wypowiedzi podkreślił, że niejednokrotnie zachowanie sprzeczne z prawem może rzutować w przyszłości na niemożność wykonywania pewnych zawodów, np. pracy w służbach mundurowych. W trakcie spotkania pan Marcin poruszył także temat wagarów i niespełniania obowiązku szkolnego, konsekwencji zażywania środków psychoaktywnych oraz odpowiedzialności w przypadku kierowania pojazdami bez uprawnień.

Pani Jolanta Bogacz

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Anna Gęsiarz