Życie szkoły

Quiz o Macieju Miechowicie

Tradycją szkoły jest, że uczniowie klas pierwszych poznają sylwetkę naszego patrona - Macieja Miechowity oraz biorą udział w quizie dotyczącym zycia i działalności tego najsławniekszego miechowianina. W tym roku konkurs wygrała klasa I d.

W tym roku kolejny rocznik pierwszoklasistów wziął udział w quizie „Śladami Macieja Miechowity”. Trzyosobowe drużyny zmagały się z zadaniami o różnej skali trudności.Zadania dotyczyły życia, epoki, w której żył i działał Macieja Miechowity. Klasy miały też przygotować prezentację multimedialną związaną z treścią konkursu.

Zadania oceniane były przez jury w składzie: pani Anna Stępień, pani Joanna Dróżdź i pani Ewelina Faracik. Jurorzy po każdym pytaniu informowali o klasyfikacji poszczególnych klas. Wszyscy oglądający mogli również udzielać odpowiedz na pytania, na bieżąco.

W czasie kiedy jury sprawdzało zadania, prowadząca quiz, pani Dorota Małodobry, weryfikowała odpowiedzi.

w tym roku najlepsza okazała się drużyna klasy Id w składzie: Weronika Grzywnowicz, Tomasz Florek i Szymon Gaik. Dwie klasy: Ic i Id zdobyły tę samą liczbę punktów z prezentacji. Obie prezentacje zostały przedstawione na zakończenie konkursu.

Zwycięska drużyna otrzymała puchar przechodni i słodycze. WWszyscy uczestnicy karnety na basen ufundowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Dariusza Marczewskiego.

Na widowni oprócz pierwszoklasistów, nauczycieli, dyrekcji zasiedli również goście: Wiceburmistrz Andrzej Banaśkiewicz, Dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji Jerzy Pułka , przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika Macieja Miechowity: Zygmunt Szopa, Bolesław Kot, Jadwiga Zięba, Przewodnicząca Rady Rodziców Olga Nastarowska, Dyrekcja i Nauczyciele Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. J. Korczaka.

Warto podkreślić, że wszystkie drużyny były bardzo dobrze przygotowane.

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Dorota Gajos