Życie szkoły

Pierwszoklasiści poznają sylwetkę patrona - quiz "Śladami Macieja Miechowity"

W tym roku kolejny rocznik pierwszoklasistów wziął udział w quizie „Śladami Macieja Miechowity”. Trzyosobowe drużyny zmagały się z zadaniami o różnej skali trudności.Zadania dotyczyły życia, epoki, w której żył i działał Maciej Miechowita. Klasy miały również przygotować prezentację multimedialną związaną z życiem i twórczością naszego patrona, epoki w której żył. Zwycięstwo wywalczyła klasa Ic. Jako nagrodę otrzymała puchar przechodni z rąk Pana Ernesta Kolano - Przedstawiciela Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika Macieja oraz Pani Dyrektor Zofii Piechowicz.

Zadaniem pierwszoklasistów było: wykazać się znajomością dokonań naukowych Macieja Miechowity, należało rozwiązać krzyżówkę i dopasować nazwiska ludzi tworzących w renesansie do ich dzieł lub portretó, a także podać informacje o życiu prywatnym Patrona.

Zadania - o różnym stopniu trudności oceniane były przez jury w składzie: pani Ewelina Faracik, pani Anna Stępień i pani Lidia Stobierska

W czasie kiedy jury sprawdzało zadania, prowadząca quiz, pani Dorota Małodobry, weryfikowała odpowiedzi.

Po zaciętej rywalizacji:
I miejsce-klasa IC- Joanna Wasieczko, Dominik Jeżów, Szymon Wiesławski
II miejsce-klasa IA - Oliwia Bac, Julia Motyka, Natalia Grzywnowicz
III miejsce-klasa IF - Patrycja Sieńko, Paulina Smagała, Wiktoria Krupa

Gratulujemy młodzieży wiedzy, umiejętności i koleżeńskiej współpracy!

pani Anna Stępień


Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Dorota Gajos