Życie szkoły

Scenariusze lekcji

W naszej szkole w ramach projektu POWER finansowanego z środków Unii Europejskiej nauczyciele mieli okazję zapoznać się z kulturą, życiem codziennym i metodami pracy dydaktycznej w Wielkiej Brytanii, Austrii i Niemczech. Ich doświadczenia zostały później wykorzystane podczas realizowania projektu razem z uczniami klas Ia, IIa, IIIa, Ib, Ic oraz IId. Efektem tych działań były przeprowadzone lekcje.
Oto fotorelacja.


Język niemiecki klasy IIIe, IIIf
Czynności związane z wykonywanymi zawodami.Lekcja z wykorzystaniem elementów CLIL- grafika komputerowa: klasy IIb, IIc, IId, IIf
Budowa wewnętrzna komputeraLekcja z wykorzystaniem elementów CLIL- grafika komputerowa: klasy IIb, IIc, IId, IIf
Tworzymy kartki świąteczne – składamy życzenia w obcych językachLekcja z wykorzystaniem elementów CLIL- grafika komputerowa: klasy IIb, IIc, IId, IIf
Tworzymy kartki świąteczne – składamy życzenia w obcych językach
Lekcja kulturoznawcza klasy: VIIa, VIIc
O Niemczech

Lekcja kulturoznawcza klasy: VIIa, VIIb, VIIc, IIIIb
Boże Narodzenie w Niemczech
Lekcja kulturoznawcza klasa IIb
Merry Christmas

Treści interdyscyplinarne- wiadomości z zakresu geografii, języka angielskiego, gramatyki, metoda TBL – Task Based Learning
Jak mieszkają ludzie?

Lekcja kulturowa klasy IIb i IIId
Halloween

Lekcja kulturowa z elementami CLIL klasy IIb i IId
Jak mieszkają Brytyjczycy?

Lekcja kulturowa klasa IId
Republika IrlandiiJęzyk niemiecki klasa IIa
Podróż po AustriiJęzyk niemiecki klasa IIIa
Jak można praktycznie wykorzystać tryb rozkazujący?


Język niemiecki klasa IIIa
Poznajemy słynne osobistości z państw niemieckojęzycznych


Język niemiecki klasa IIIa
Ćwiczenie deklinacji przymiotnika, nazw części garderoby oraz kolorów poprzez grę w statki.


Język niemiecki, klasa IIIa
Nauka zdań względnych (przydawkowych) poprzez mówienie i ruch.
Lubię dziewczyny, które….. mają czarne kręcone włosy.


Język niemiecki, klasa IIId, IIIe
Praca ze zdjęciem – opis wyglądu i stroju.


Fizyka - metoda CLIL
W czasie trwania lekcji uczniowie przeprowadzili zajęcia metodą CLIL. W czasie lekcji na temat Sił w przyrodzie, pojawiło się słownictwo w języku angielskim. Uczniowie przygotowali prezentacje i krzyżówkę. Lekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Ucznie oprócz powtórzenia materiału przed egzaminem poznali także nowe naukowe anglojęzyczne słownictwo.


Język angielski, klasa Ib
„A throw away card”, „Definition cards” i „Vocabulary Casino” gry językowe, pomagające utrwalić słownictwo lub konstrukcje gramatyczne.

Język angielski, lekcja kulturowa - temat: Domy w Wielkiej Brytanii

Lekcja poświęcona typom domów i nawykom związanym z mieszkaniem u Brytyjczyków. Uczniowie czytali tekst o rezydencjach, rozmawiali o typach domów, zajęciach wykonywanych przez Brytyjczyków codziennie. Dyskutowali na temat zwyczajów zwiazanych z podejmowaniem gości, porównywali życie towarzyskie i rodzinne w Polsce i W. Brytanii.

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Dorota Gajos