Życie szkoły

Gimnazjum nr 1 w Miechowie laureatem ogólnopolskiego programu "Odznaka jakości Schule im Wandel - Zmieniająca się szkoła"

Gimnazjum nr 1 w Miechowie w bieżącym roku szkolnym znalazło się wśród 13 szkół z całej Polski, które zostali laureatami w całorocznym projekcie "Schule im Wandel – Zmieniająca się szkoła" Instytutu Goethego w Krakowie. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem pełniła Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie.

Spośród wielu zadań obowiązkowych i dodatkowych, które musieliśmy wypełnić, znalazły się, między innymi, lekcje otwarte, nauczanie bilingwalne w języku angielskim i niemieckim oraz prowadzenie zajęć przez młodzież w języku angielskim i niemieckim.

Na platformie edukacyjnej projektu nauczyciele zamieszczali zdjęcia, konspekty zajęć, sprawozdania, ankiety po przeprowadzonych zajęciach i wiele innych dokumentów.

Działania w szkole przez cały czas trwania projektu ukierunkowane były na zaangażowanie młodzieży w różne przedsięwzięcia, które z powodzeniem wcielała w życie, a co za tym idzie - na na wzrost świadomości językowej poprzez rozumienie potrzeby posługiwania się co najmniej jednym językiem obcym we współczesnym świecie.

W projekcie uczestniczyły klasy III A, III B, III C i II A oraz nauczyciele: w obszarze języków obcych - Agnieszka Gryla (szkolny koordynator projektu) i Agnieszka Czarnecka, zaś w obszarze zadań dodatkowych: Elżbieta Krawczyk i Beata Dubrownik.

Wręczenie certyfikatu odbyło się na uroczystej Gali 17 czerwca w Instytucie Goethego w Krakowie w obecności m. in. Wicekonsula Generalnego Niemiec. Jak podkreślił w swojej wypowiedzi koordynator projektu pan Robert Kolebuk ,,otrzymanie go jest dowodem wysokiej jakości szkoły w obszarze języków obcych, natomiast sam program wymagał ogromnego zaangażowania i determinacji”.

Ogromnie nas cieszy ten sukces i wyróżnienie.

Panie Agnieszka Gryla i Małgorzata Moskwa

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Anna Gęsiarz