Życie szkoły

Być wzorem do naśladowania

13 października odbyła się Uroczystość Ślubowania Klas Pierwszych połączona z Dniem Edukacji Narodowej. Ucziowie rozpoczynający naukę w Gimnazjum Nr 1 uroczyście zapewniali, że ich postawa będzie wzorem dla kolegów oraz będą pracować tak, by realizować szczytne idee patrona szkoły - Macieja Miechowity. Nauczyciele tego dnia otrzymali podziękowanie za pracę i trud włożony w kształtowanie, kształcenie i wychowywanie młodego pokolenia. Ci Pedagodzy, którzy szczególnie wyróżnili się w swojej pracy - otrzymali nagrody.

Pierwszoklasistów powitała przewodnicząca szkoły – Marta Pawlik, uświadamiając najmłodszym koleżankom i kolegom doniosłość wydarzenia: Wprawdzie już od 1 września spotykamy się w murach naszej szkoły i tworzymy jeden zespół uczniowski, jednak dopiero za chwilę, tak jak my rok i dwa lata temu - myślę o uczniach drugich i trzecich klas - staniecie się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności. Złożycie publicznie deklarację zobowiązującą was do przestrzegania zasad powszechnie akceptowanych za etyczne nie tylko w szkolnej rzeczywistości. (…) Słowa każdej przysięgi zobowiązują do dochowania im wierności i wcielania w codzienne życie. Bo cóż znaczą najlepsze słowa, jeśli rozmijają się z rzeczywistością? Cóż za korzyść ze słów skądinąd poprawnych i pięknych, jeśli kończą się one na nich samych?

Symbolem wstąpienia do społeczności uczniowskiej Gimnazjum Nr 1 w Miechowie było przejście pod daszkiem. Pierwszoklasiści wraz ze swoimi wychowawcami symbolicznie "weszli" do naszej szkoły.


Dzień Edukacji Narodowej to święto Pedagogów. Dyrektor Zofia Piechowicz, dziękując gronu za owocną pracę, wręczyła nagrody nauczycielom, którzy w minionym roku szkolnym odnieśli szczególne sukcesy w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Docenionymi zostali: Monika Czapnik, Joanna Dróżdż, Ewelina Faracik, Dorota Gajos, s. Joanna, Beata Knap, Dorota Małodobry, Anita Pasich, Ewa Pituch, Ewa Smok, Urszula Stańczyk, Anna Stępień, Małgorzata Strzelec, Marta Szarek, Dariusz Szlachowski, Marianna Świrek. Nagrodą Burmistrza uhonorowano panie: Zofię Piechowicz, Małgorzatę Kałwę oraz Jolantę Bogacz. Z rąk dyr. Zofii Piechowicz nagrody przyjęli także pracownicy obsługi administracyjnej: Katarzyna Mnich, Maria Banaś, Halina Kowal, Anna Wójcik, Marek Przepiórka, Piotr Balik i Edward Baran.

Podziękowania nauczycielom złożyła Przewodnicząca Rady Rodziców Olga Nastarowska. Złożyli też uczniowie, jak zwykle w formie lekkiej i przyjemnej. Program artystyczny – przygotowany pod kierunkiem pani Doroty Małodobry – zaprezentowali uczniowie działający w szkolnym teatrzyku Yrbodołam .

Jak co roku samorząd szkolny nominował nauczycieli do nagrody Macieja w kategoriach bardziej i mniej serio. Nagrodzeni to: w kategorii:
Miłośnik Wycieczek – Joanna Dróżdż,
Miłośnik Kartkówek – Urszula Stańczyk,
Top Model – Piotr Król,
Top Modelka – Dorota Małodobry,
Paryski Szyk – siostra Joanna,
Dobry Humor – Stanisław Kara,
Przyjaciel Ucznia – Marek Podyma,
Nauczyciel Zawsze Ma Rację – Małgorzata Dziura,
Debiut Roku – Lucyna Piec oraz Małgorzata Gas - Wlazło.

Uroczystość zakończyło wspólne odtańczenie belgijki. W tan jako pierwsza para ruszyli dyrektor pani Zofia Piechowicz i burmistrz pan Dariusz Marczewski.


Ślubujemy
Święto nauczycieli
Podziękowania dla pedagogów

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Dorota Gajos