Życie szkoły

Obchody Święta Niepodległości oraz Ślubowanie w Gimnazjum

Dnia 10 listopada odbyła się w naszym Gimnazjum uroczystość Ślubowania uczniów klas pierwszych. Połączona była z programem słowno – muzycznym związanym ze Świętem Niepodległości.

Akademię z tej okazji Święta Niepodległości przygotowali: pani Małgorzata Dziura wraz z uczniami z klasy III b oraz chór szkolny pod kierunkiem pana Dariusza Szlachowskiego.

Wszyscy zebrani zaopatrzeni w śpiewniki mogli włączyć się do wspólnego wykonania pieśni patriotycznych.

Podniosła była chwila Ślubowania. Uczniowie sześciu klas pierwszych złożyli uroczystą przysięgę, że będą starać się realizować szczytne idee patrona szkoły, Macieja Miechowity; przysięgali też, że będą pogłębiać swoją wiedzę i podążać "przez trudy do gwiazd". Na zakończenie uroczytości, pierwszoklasiści, zgodnie ze szkolną tradycją, przeszli wraz ze swoimi wychowawcami przez symboliczną bramę Gimnazjum.

Po zakończeniu uroczystości odbyła się dyskoteka integracyjna z udziałem wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły.

pani Małgorzata Moskwa


Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Dorota Gajos