Życie szkoły

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo – spotkania funkcjonariusza policji z uczniami i rodzicami Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Spotkania odbywają się w ramach realizowanej przez szkołę Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Szkoła realizuje ten projekt we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Miechowie. We wrześniu i październiku bieżącego roku szkolnego z uczniami klas pierwszych spotykał się funkcjonariusz policji ds. nieletnich starszy aspirant Marcin Jamroży. Tematem spotkań była odpowiedzialność prawna nieletnich, czyny niezgodne z prawem oraz cyberprzemoc.

Tematyka cyberprzemocy była szczegółowo omawiana również w ubiegłym roku szkolnym, kiedy to funkcjonariusz policji starszy aspirant Marcin Jamroży przeprowadził w każdej klasie pogadankę ( 18 spotkań).

Ponadto w dniu 28 września 2015r. podczas spotkania z rodzicami funkcjonariusz policji starszy aspirant Marcin Jamroży omówił zagrożenia dotyczących zażywania środków psychoaktywnych. Rodzice otrzymali informacje na temat przepisów prawnych związanych z tym zagadnieniem, dowiedzieli się jakie środki występują na naszym terenie, a także na co powinni zwrócić uwagę w kontakcie ze swoimi dziećmi i jakie zachowania dzieci mogą być niepokojące.
Klikając tutaj, można zapoznać się z wynikami badań ankietowych dotyczących powyższego tematu

A tak zmagali się z nim gimnazjaliści Miechowity:

Pani Jolanta Bogacz

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Anna Gęsiarz