Życie szkoły

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo – spotkania z przedstawicielem Straży pożarnej

W dniu 5 listopada 2015r. uczniowie klas pierwszych spotkali się z Panem Sławomirem Glaba – kapitanem z Powiatowej Straży Pożarnej oraz strażakami ochotnikami: Adrianem Grzegórzko, który jest uczniem trzeciej klasy Gimnazjum nr 1 w Miechowie oraz Radosławem Luboń, absolwent naszej szkoły.

Podczas spotkania młodzież została zapoznana z zadaniami zawodowej oraz ochotniczej straży pożarnej oraz wymaganiami jakie muszą spełniać osoby chcące wykonywać ten zawód. Pan Sławomir Glaba przypomniał uczniom numery alarmowe oraz opowiedział z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać i jak reagować w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Ponadto wraz ze strażakami ochotnikami pokazał jak udzielić pierwszej pomocy i jak ewakuować osobę poszkodowaną ze strefy zagrożonej pożarem.

Spotkania z przedstawicielem straż pożarnej odbywają się w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.


Klikając tutaj, można zapoznać się z wynikami badań ankietowych dotyczących powyższego tematu

Pani Jolanta Bogacz

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Anna Gęsiarz