Życie szkoły

Projekt uczniów: Jak walczyć ze stereotypami i barierami w podejściu do współpracy międzynarodowej?

W naszej szkole w ramach projektu POWER finansowanego z środków Unii Europejskiej nauczyciele mieli okazję zapoznać się z kulturą, życiem codziennym i metodami pracy dydaktycznej w Wielkiej Brytanii, Austrii i Niemczech. Ich dośiadczenia zostały później wykorzystane podczas realizacji projektu realizowanego razem z uczniami klas Ia, IIa, IIIa, Ib, Ic oraz IId.

Współczesny człowiek żyje w czasie, gdy świat, który go otacza staje się coraz mniejszy, podróżujemy, zwiedzamy, uczymy się języków obcych. Ich znajomość pozwala nam porozumiewać się z przedstawicielami innych narodów i kultur. Ale czy obcując z obcokrajowcami jesteśmy w stanie myśleć i postępować w sposób niestereotypowy, traktując napotkanych ludzi bez uprzedzeń i przesadnej powściągliwości? … Nie zawsze.

Jako świadomi i wykształceni Europejczycy pragniemy walczyć ze stereotypowym postrzeganiem otaczających nas zjawisk i ludzi, których poznajemy. Staramy się aby swoją postawą dawać jak najlepsze świadectwo nie tylko o Polsce i Polakach ale pragniemy uczyć się tolerancji i akceptacji drugiego człowieka w taki sposób by widzieć w nim przyjaciela, nie pozwalając klasyfikować go z racji jego przynależności rasowej, państwowej i kulturowej.

Aby propagować walkę ze stereotypami i móc je pokonywać należy trafiać do szerokiego grona odbiorców, zachęcając ich do pozytywnego postrzegania dorobku kulturalnego i obyczajów innych narodów. Idealnym narzędziem do realizacji tego celu jest internet. Portale społecznościowe, strony i witryny stanowią często nieprzebrane źródło wiedzy i doświadczeń, które kształtują światopogląd i spojrzenie na istotne kwestie. My, także chcielibyśmy trafić do jak największego grona odbiorców, dlatego realizując nasz projekt zadbaliśmy o to aby iść z duchem czasu i wykorzystywać nowoczesne technologie. Stąd idea projektu opartego na prezentacjach multimedialnych i etiudach filmowych. Wszystkich tych, którzy chcieliby zobaczyć jeszcze raz efekty naszej pracy zapraszamy na stronę naszego gimnazjum oraz nasz profil na facebooku, gdzie znajdować się będą prezentowane prace oraz inne, dla których z racji ograniczeń czasowych zabrakło dzisiaj miejsca.

Uczniowie klas I C i II D przygotowali prezentację, która ukaże nam funkcjonujące w naszym społeczeństwie stereotypy w stosunku do wybranych państw i narodów, ale zarazem udowodnia, że funkcjonujące powszechnie przekonania nie zawsze znajdują pokrycie w praktyce.

W ramach projektu gimnazjaliści udowodnili także, że muzyka może łączyć nie tylko pokolenia, ale i narodowości. Ola Włodarczyk i Łukasz Oleksy dowodnili, że taniec jest nie tylko ponadnarodowym językiem, którego każdy jest w stanie zrozumieć ale również, że odmienne tańce można ze sobą połączyć czyniąc jest idealną formą wyrażania uczuć i emocji bez względu na część świata z którego pochodzą.

Gimnazjaliści odegrali także scenki, które pokazywały, że stereotypo myślenie jest utarte, ale barzo szkodliwe i nieodwzierciuedlające prawdziwych postaw obcokrajowców

Uczennice klasy II f podjęły się realizacji międzynarodowego projektu na platformie e-twinning. Jego celem jest nawiązanie współpracy ze szkołą w Berlinie a w efekcie wymiana młodzieży. Na platformie systematycznie zamieszczane są prace uczniów w postaci filmów, kartek i życzeń okolicznościowych.

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Dorota Gajos