Życie szkoły

Co wiemy o pracy strażaków?

23 października 2014r. w Gimnazjum nr 1 w Miechowie przedstawiciel Powiatowej Straży Pożarnej w Miechowie kapitan Sławomir Glaba oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, a zarazem uczniowie gimnazjum, młodszy ogniomistrz Radosław Kolbiarz i starszy strażak Adrian Grzegórzko wygłosili pogadankę dla klas pierwszych.

Strażacy zapoznali uczniów z zakresem działań i pracą straży pożarnej. Przedstawili młodzieży, jak działa zawodowa straż pożarna i z jakimi zagrożeniami pożarowymi można spotkać się na co dzień. Przypomnieli także, co należy zrobić jeśli zauważymy pożar.

Funkcjonariusze pokazali, jak udzielić pierwszej pomocy i jak ewakuować osobę poszkodowaną ze strefy zagrożonej pożarem.

Uczniowie zobaczyli jak działa czujnik na dym i tlenek węgla i jakie mogą być przyczyny ulatniania się tlenku węgla.

Radosław Kolbiarz

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Dorota Gajos