SZKOŁA RÓWNEGO TRAKTOWANIA


Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Macieje Miechowity w Miechowie biorą udział w programie Szkoła Równego Traktowania organizowanego przez Fundację Bronisława Geremka z Warszawy, z którą nasza szkoła nawiązała współpracę.

Projekt „Jestem stąd, a ty skąd?” ma na celu uświadomienie uczniom, iż inny nie znaczy gorszy. Wielu uczniów nie zdaje sobie sprawy z tego, że na co dzień stosują przemoc w szkole, nawet wtedy, gdy nikogo nie biją; dyskryminują innych, nawet jeśli mają ten sam kolor skóry, wyznanie lub pochodzenie. Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom młodzi ludzie staną się orędownikami działań antydyskryminacyjnych, a tym samym przyczynią się do rozwoju bardziej tolerancyjnego i otwartego społeczeństwa.

Koordynatorkami Projektu są panie: Urszula Stańczyk, Danuta Dudzik-Pycia, Ewelina FaracikUczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu z Pawłem Kowalczykiem, który opisał nam wyzwania codziennego życia, sytuację gospodarczą i społeczną mieszkańców indyjskiego stanu Tamil Nadu. Opisy te wzbogacił osobistymi przemyśleniami i bogatymi informacjami dotyczącymi historii, kultury i wierzeń miejscowej społeczności. Na spotkaniu udzielił wywiadu, w którym wypowiedział się na temat praw i sytuacji kobiet i dzieci w Indiach.

Filmy:

Prawa kobiet i dzieci w Indiach

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Szkoła Równego Traktowania

Wykonanie: Anna Gęsiarz