Życie szkoły

Razem możemy więcej!

Gimnazjum nr 1 im. Macieja Miechowity przystąpiło do projektu Szkoła Współpracy, którego celem jest wzmocnienie współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. 15 kwietnia przedstawiciele nauczycieli, rodziców i uczniów uczestniczyli w warsztatach mających na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje potrzebne do budowania współpracy.

Marzeniem każdego wychowawcy jest, by frekwencja na zebraniach była 100%. Wszyscy, którzy mamy jakikolwiek kontakt ze szkołą, wiedzą, że tak nie jest. XXI wiek stawia przed szkołą, a tym samym przed nauczycielami, nowe oczekiwania. Jedną z ważniejszych kompetencji jest umiejętność współpracy. Chcąc, wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów, nauczycieli i rodziców nasze gimnazjum przystąpiło do projektu ,Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.

W warsztatach uczestniczyło dwóch nauczycieli: Dorota Małodobry i Ewelina Faracik, przewodnicząca Rady Rodziców: Olga Nastarowska i uczennice: Julia Nastarowska, Julia Kluza, Urszula Motyka, Anna Caba, Agata Florek, Ewa Grzywnowicz

Wyniesiona wiedza zostanie wykorzystana w czasie przygotowania projektu, w którym wezmą udział uczniowie, nauczyciele i rodzice. Kolejne warsztaty, które zaplanowane są w czerwcu, będą okazją do zaprezentowania efektów projektu, analizy i podzielenia się doświadczeniami.

Szkoła Współpracy to ogólnopolski systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowany w partnerstwie z Fundacją Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze. Jest on finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III- Wysoka jakość systemu oświaty.

pani Dorota Małodobry, pani Ewelina Faracik

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Dorota Gajos