Życie szkoły

Debata, gra miejsca, czyli - razem możemy więcej!

Uczniowie, nauczyciele i rodzice Gimnazjum nr 1 im. Macieja Miechowity realizowali projekt Szkoła Współpracy. Uczniowie wzięli udział w debacie, w której proponowali różne rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkoły. W grze miejskiej uczestniczyli zarówno uczniowie, jak i nauczyciele i rodzice gimnazjalistów. Działania te miały na celu wzmocnienie współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. .

Pierwszym etapem tego projektu były warsztaty, które odbyły się 15 kwietnia, a miały na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje potrzebne do budowania współpracy. M

Szkoła Współpracy to ogólnopolski systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowany w partnerstwie z Fundacją Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze. Jest on finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III- Wysoka jakość systemu oświaty.

Oto fotorelacja z tego wydarzenia.

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Dorota Gajos