Życie szkoły

Szkolenia Rady Pedagogicznej

W naszej szkole w ramach projektu POWER finansowanego z środków Unii Europejskiej nauczyciele mieli okazję zapoznać się z kulturą, życiem codziennym i metodami pracy dydaktycznej w Wielkiej Brytanii, Austrii i Niemczech. Po szkoleniach zagranicznych w ramach praktyki dzielenia się wiedzą i materiałami poszkoleniowymi odbyły się szkolenia Rady Pedagogicznej oraz członków zespołów przedmiotowych.

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Dorota Gajos