Życie szkoły

Nauczyciele przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy

Wszyscy nauczyciele i pracownicy Gimanzjum Nr 1 w Miechowie więzli udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży. Jak powiedział prowadzący szkolenie - Mikołaj Łaski, ratownik, strażak, instruktor pierwszej pomocy oraz autor książki "Pierwsza Pomoc dla dzieci i niemowląt". Gmina Miechów jest jedyną w Polsce, w której wszyscy pracownicy oświaty mają umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Celem spotkań jest wypracowanie scenariusza postępowania w nagłych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia uczniów. Nauczyciele dowiedzieli się, jak należy postępować w sytuacji zagrożenia życia u dziecka, co to jest łańcuch ratunkowy i w jakich sytuacjach nalezy wezwać pomoc, a kiedy jest to niekonieczne.

- Na bycie człowiekiem trzeba sobie zasłużyć - twierdził wykładowca - Nasze człowieczeństwo ujawnia się, gdy pomagamy rannemu człowiekowi, oddajemy krew, gdy nie jestesmy obojętni...

Ćwiczenia praktyczne były nieodłącznym elementem wykładu i instruktażu.

Szkolenie finansowane jest z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Dorota Gajos