Życie szkoły

Turniej GIMP - dla szóstoklasistów

28 października przedstawiciele klas szóstych ze Szkół Podstawowych: Nr 1, Nr 2 w Miechowie oraz z Jaksic i Pojałowic wzięli udział w Turnieju GIMP organizowanym przez nauczycieli i uczniów klas rozwijających zainteresowanie przedmiotami ścisłymi: klasę II b, klasę I b i klasę I c.
Celem Turnieju było rozwijanie zainteresowań przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi.

GIMP - czyli geografia, informatyka, matematyka i przyroda, czyli chemia to gry i zabawy kształtujące myślenie i uczące twórczych rozwiązań problemów naukowych. Najlepszą drużyną w tych zabawach matematycznych, doświadczeniach chemicznych, łamigłówkach okazała się drużyna z klasy 6b ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie . Formą podziękowania dla nich będzie dyskoteka integracyjna z uczniami klas "ścisłych" z Gimnazjum w Miechowie.

Drużyny trzyosobowe - przedstawiciele klas szóstych - podczas Turnieju rozwijali zdolności matematyczne w grze „Mam ścisły umysł” . W świat królowej nauk - jak mówi się o matematyce - wprowadzili szóstoklasistów uczniowie klasy Ic . Gimnazjaliści prowadzili konkursy matematyczno - logiczne i zasiedli w loży jurorów.

Szóstoklasiści odkrywali świat i Polskę - czyli poznali świat geografii dzięki uczniom klasy IIb. Gry, rebusy i puzzle nie były zbyt trudne i uczniowie poradzili sobie z nimi bardzo dobrze, np. szybko ułożyli mapę Polski z fragmentów.

W sali informatycznej szóstoklasiści stali się ... poszukiwaczami informacji. Uczniowie szukali informacji na szkolnej stronie internetowej i przetwarzali prezentację multimedialną dotyczącą patrona szkoły - Macieja Miechowity.

Ostatnim punktem spotkania było obejrzenia a także aktywny udział w pokazie chemicznym - ciekawe i efektowne eksperymenty w wykonaniu uczniów ze „ścisłej” 1b. Uczniowie sami byli badaczami i mogli zaobserwować, jak zrobić, np. niepalny banknot, szaloną pianę, lewitujące rodzynki czy płonącą kostkę cukru. Doświadczenia, które zostały wykonane, można sporządzić z produktów dostępnych w domu. Pierwszoklasiści tym pokazdem na pewno zachęcili młodszych kolegów do rozwijania zainteresowań chemicznych.

Turniej GIMP przygotowały Panie: Mariola Sosnowska, Urszula Stańczyk, Maria Włosek, Małgorzata Kałwa i Dorota Gajos we współpracy z klasami Ib, Ic, IIb i IId.

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Dorota Gajos