Życie szkoły

Warsztaty British Council w naszej szkole

Na zaproszenie nauczycielki języka angielskiego Pani Agnieszki Gryli do naszej szkoły w dniu 24 września przybyła Pani Barbara Szybowska – doświadczony egzaminator, lektor i edukator British Council w Krakowie. Pani Szybowska przeprowadziła prezentacje dla klas językowych III B, III C i II A na temat egzaminu PET for schools (Preliminary English Test).

Na wstępie, uczniowie zapoznali się z ogólnymi informacjami dotyczącymi British Council – organizacji reprezentującej Wielką Brytanię w dziedzinie współpracy kulturalnej i edukacyjnej z innymi państwami

Gimnazjaliści dowiedzieli się także z czego składa się egzamin PET for schools, który na skali Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy znajduje się na poziomie B1. Poziom ten oznacza, że uczeń potrafi: zrozumieć sens poleceń i publicznych komunikatów, rozumie polecenia nauczyciela dotyczące lekcji, potrafi zadawać proste pytania i brać udział w dyskusji na tematy szkolne i związane z uczeniem się, potrafi także opisać jakieś wydarzenie na przykład wycieczkę szkolną.

Egzamin PET for schools jest specjalnie dostosowany do zainteresowań uczniów, wykorzystuje znajome im tematy, co zwiększa motywację uczniów do uczenia się języka angielskiego oraz daje większą pewność siebie w posługiwaniu się nim. Wyzwala również entuzjazm, dzięki któremu uczniowie mogą osiągać kolejne kwalifikacje językowe. Egzaminy Cambridge ESOL, pośród nich również PET for schools są uznawane przez szkoły, uczelnie wyższe, pracodawców na całym świecie.

Nasi gimnazjaliści sami mogli przekonać się o stopniu trudności tego egzaminu, poczuć atmosferę egzaminacyjną, a nade wszystko sprawdzić swoje własne umiejętności językowe. Pod stałym nadzorem naszego gościa, rozwiązywali zadania egzaminacyjne, wspólnie układali wypowiedź pisemną, ćwiczyli interakcje językowe, a zdaniem Pani Szybowskiej, potrafili się w tym bardzo dobrze odnaleźć.

Uczniowie otrzymali także drobne upominki od British Council w postaci długopisów z logo organizacji, zaś nauczyciele materiały do wykorzystania podczas zajęć.

Mamy nadzieję, że tego typu spotkania jeszcze bardziej zmotywują naszą młodzież do nieustającego zgłębiania tajników języka, tak współcześnie wszechobecnego.

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Dorota Gajos