Życie szkoły

Polacy i Niemcy – co nas łączy, a co dzieli na rynku pracy?

Już po raz drugi, nasze Gimnazjum włączyło się w projekt organizowany przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży. Tegoroczny temat akcji „dzień.de | der-tag.pl” dotyczy ścieżki zawodowej młodych ludzi, jest to zarazem próba zastanowienia się nad wyborem własnej, nad tym, co ich interesuje i do czego mają predyspozycje.

Nasi uczniowie przygotowali prezentację pod tytułem Polacy i Niemcy – co nas łączy, a co dzieli na rynku pracy? skupioną wokół interesujących zawodów, perspektyw zawodowych dla rodaków w kraju sąsiada oraz tego, jakie szansę mają młodzi ludzie, aby znaleźć pracę w Niemczech. Dyskutowaliśmy również na temat możliwości kariery w Polsce i Niemczech, na temat tego, czy warto w ogóle wyjeżdżać i jak tak naprawdę żyje się w obcym kraju. Zwróciliśmy uwagę, że trudno jest opuszczać Polskę i pracować w innym, obcym kraju bez znajomości języka, nawet w jego podstawowym stopniu.

W akcję „dzień.de | der-tag.pl” Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży, która trwa od 1 do 17 czerwca br. włączyło się 110 projektów w Polsce i Niemczech. To już piąta edycja akcji, której celem jest promocja wiedzy o kraju sąsiada – Polacy dowiadują się więcej o Niemczech, a Niemcy o Polsce.

Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży to międzynarodowa organizacja utworzona przez rządy obu krajów w 1991 roku. Jej zadaniem jest wspieranie wzajemnego poznania, zrozumienia oraz współpracy młodych Polaków i Niemców. W tym celu dofinansowuje, inicjuje i merytorycznie wspiera spotkania młodzieży.

Uczniowie klasy III C, którzy przygotowali tegoroczną akcję, pod opieką p. Agnieszki Gryli, otrzymali od Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży drobne upominki oraz podziękowania.


pani Agnieszka Gryla

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Dorota Gajos