Życie szkoły

ZABYTKOMANIACY

Uczniowie z klasy gimnazjalnej III a Jakub Basa i Mikołaj Szafirski wzięli udział w gali finałowej III Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Zabytkomania”, zorganizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa przy współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Gala odbyła się w warszawskim kinie „Iluzjon”, a celem samego konkursu jest rozwijanie pasji filmowej wśród młodzieży oraz wiedzy o lokalnej historii i zabytkach.

Jakub i Mikołaj uczestniczyli w wydarzeniu tego typu już po raz drugi. O konkursie dowiedzieli się dwa lata temu, tuż po rozpoczęciu nauki w Gimnazjum nr 1, gdy odbywała się jego pierwsza edycja. Zachęceni przez wychowawczynię i nauczycielkę historii Małgorzatę Moskwę, nakręcili wraz z dwiema koleżankami film na konkurs i byli mile zaskoczeni zaproszeniem do Warszawy na warsztaty filmowe oraz udział w gali finałowej. Trzydniowy pobyt w stolicy był dla nich wielką inspiracją. Uczniowie zainteresowali się zarówno historią lokalną, zabytkami architektury jak też samą sztuką filmową, a lekcje historii i języka polskiego oraz szkolne wycieczki były okazją do poszerzenia wiedzy i umiejętności z tych dziedzin. Na marginesie warto dodać, że obaj uczniowie przez ten dwuletni okres uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach kulturalnych na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

Gdy ruszyła III edycja konkursu „Zabytkomania”, chłopcy postanowili nakręcić film ukazujący historię i piękno miechowskiej bazyliki oraz zespołu poklasztornego bożogrobców. Zaangażowali tym razem kilkoro rówieśników jako statystów, którzy wystąpili, między innymi, w strojach z czasów Macieja Miechowity udostępnionych przez Szkołę.

Nasi uczniowie, ponownie zaproszeni do Warszawy, udali się tam pod opieką polonistki Pani Doroty Małodobry. 16 grudnia 2017r. w kinie Iluzjon uczestniczyli w uroczystej Gali, na którą zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy konkursu. Po rejestracji i gorącym powitaniu, obejrzeli film ,, Mój Wincent”. Kolejnym punktem gali było wręczenie nagród i możliwość obejrzenia nagrodzonych filmów. Zwieńczeniem gali był kolacja. I chociaż tym razem nie udało się wygrać, to możliwość konfrontacji swoich możliwości z tym, co reprezentują inni , pozwoli niewątpliwie w przyszłości sięgnąć po nagrodę.

Doceniamy zaangażowanie twórcze Jakuba i Mikołaja, którzy poprzez swoje prace popularyzują dorobek materialny i duchowy minionych pokoleń.

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Dorota Gajos