Życie szkoły

Gimnazjum nr 1 w Miechowie laureatem ogólnopolskiego programu
Odznaka jakości Schule im Wandel - Zmieniająca się szkoła

Gimnazjum nr 1 w Miechowie znalazło się pośród 17 szkół z całej Polski uczestniczących w całorocznym projekcie Schule im Wandel – Zmieniająca się szkoła Instytutu Goethego w Krakowie, nad którym honorowy patronat objęła Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie. Podczas uroczystej Gali 24 czerwca w Instytucie Goethego koordynator projektu Robert Kolebuk podkreślił, że pozycja laureata w tym konkursie oraz otrzymanie certyfikatu jest dowodem wysokiej jakości szkoły w obszarze języków obcych.

Pośród wielu zadań obowiązkowych i dodatkowych, które szkoła wypełnić znalazły się: 3 projekty językowe realizowane w naszej szkole, nauczanie bilingwalne w języku angielskim, lekcje otwarte, projekt międzyprzedmiotowy, prowadzenie zajęć (metoda LdL) w języku angielskim i niemieckim przez młodzież,. To ostatnie dzialanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży zważywszy na fakt, iż uczniowie mieli możliwość występowania w roli nauczyciela i stania z drugiej strony barykady.

Na platformie edukacyjnej projektu nauczyciele zamieszczali zdjęcia, konspekty zajęć, sprawozdania, ankiety po przeprowadzonych zajęciach i wiele innych dokumentów.

Działania w szkole przez cały czas trwania projektu ukierunkowane były na zaangażowanie młodzieży w różne przedsięwzięcia, inicjatywy, które z powodzeniem wcielała w życie, a co za tym idzie na wzrost świadomości językowej poprzez rozumienie potrzeby posługiwania się co najmniej jednym językiem obcym we współczesnym świecie.

W projekcie uczestniczyły klasy IIb, IIIc, IIIb, IIIe i IIa oraz nauczyciele: w obszarze języków obcych - Agnieszka Gryla (szkolny koordynator projektu) i Agnieszka Czarnecka, zaś działania dodatkowe realizowały panie Anna Stępień i Ewelina Faracik.

Dla całej szkoły, zarówno uczniów, nauczycieli i Dyrekcji to ogromny sukces i wyróżnienie, co utwierdza nas w przekonaniu, iż warto podejmować nowe wyzwania.

pani Agnieszka Gryla

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Dorota Gajos